Overblijven

Leerlingen van De Vuurtoren kunnen in de middagpauze overblijven op school. Uw kinderen kunnen hier zowel structureel als incidenteel gebruik van maken. Overblijven kan op maandag, dinsdag en donderdag. De overblijfleiders / leidsters begeleiden de leerlingen tijdens de overblijf. Zij hebben hiervoor een training gevolgd.

Eigen lunch mee
De leerlingen nemen hun eigen lunch mee naar de overblijf. De overblijf is niet altijd in de eigen klas. De volgende groepen eten samen:

  • Groep 1 en 2 - overblijfleidsters Rita, Tineke en Dina
  • Groep 3 - overblijfleidsters Marjan en Claire
  • Groep 4 - overblijfleider en leidsters Wolter en Shirley
  • Groep 5 en 6 – overblijfleidsters Marga en Ina
  • Groep 7 en 8 – overblijfleider Jelle

Lukie springt bij waar nodig.

We hebben daarnaast nog 4 invallers: Anneke, Wilma, Marian en Joke.

Programma
Om 12.00 uur gaan de leerlingen naar de klas waar ze overblijven. Ze eten samen onder leiding van de overblijfleiders / leidsters. Rond 12.20 uur gaan de leerlingen bij goed weer naar buiten. Bij slecht weer spelen de leerlingen in het overblijflokaal of in het speellokaal. Er is altijd toezicht. 

Aan- en afmelden
U moet jaarlijks een inschrijfformulier invullen voor uw kind(eren) en ontvangt daarbij het overblijfreglement. In het reglement staan alle belangrijke zaken over het overblijven op De Vuurtoren. Leerlingen die zijn aangemeld, maar niet aanwezig kunnen zijn (bijvoorbeeld door ziekte) moeten worden afgemeld. Aan- en afmelden kunt u regelen bij de overblijfcoördinatoren. Bij voorkeur via e-mail (overblijf@obsdevuurtoren.com).

Kosten en bonnen
Uw kind neemt elke keer een bon mee naar de overblijf. Deze bon wordt ingenomen door de overblijfleiders / leidster. U kunt bonnen kopen op maandagmorgen van 8.15-8.30 op school in de hal. Wanneer de maandag een vrije dag is, kunt u op dinsdag bonnen kopen. De kosten van het overblijven bedragen per keer en per kind € 1,50.
 

Documenten